velika i mala bijela vaza koje predstavljaju ženske dojke u znak podršci oboljelima od raka dojke
FOTO: Elle Hughes
RAK DOJKE

Što predstavljaju HER2 i Ki-67 kod raka dojke

HER2 i Ki-67 dva su važna biomarkera u patohistološkoj dijagnostici raka dojke. HER2 je protein koji se nalazi na površini stanica raka, a Ki-67 je protein koji ukazuje na stopu proliferacije stanica u tumoru. Njihova analiza pruža važne informacije o agresivnosti tumora, prognozi bolesti te pomaže u prilagodbi individualnog liječenja.

By

Mamo

on

13/6/2022

HER2 kod raka dojke

HER2 proteini su receptori na stanicama dojke. Normalno, pomažu kontrolirati kako zdrava stanica dojke raste, dijeli se i popravlja.

HER2 pozitivan rak dojke je onaj na čijim tumorskim stanicama postoji povećan broj proteina koji se naziva humani epidermalni faktor rasta 2 (HER2). Otprilike jedna od pet žena, kojoj je dijagnosticirana bolest, ima HER2 pozitivan karcinom dojke.

Uslijed genetske mutacije HER2 gena dolazi do povećane količine ovog receptora na stanicama, što se naziva prekomjerna ekspresija HER2 proteina, zbog čega stanice nekontrolirano rastu i dijele se. Stanice HER2 pozitivnog tumora imaju na sebi pedeset do sto puta više HER2 receptora nego normalne stanice.

HER2 pozitivni tumori dojke imaju tendenciju bržeg rasta, veću vjerojatnost metastaziranja i povratka bolesti u usporedbi s HER2 negativnim tumorima.

Na patohistološkom dijagnostičkom (PHD) nalazu tumori se mogu označiti kao 1+, 2+ ili 3+ HER2 pozitivni. Ako je tumor graničan (neodređen), provodi se ponovno testiranje.

Pacijentice s povećanom ekspresijom HER2 proteina obično pripadaju mlađoj dobnoj skupini.

Prognoze za liječenje HER2 pozitivnog karcinoma dojke danas su izrazito povoljne. Postoje različite ciljane terapije koje djeluju na HER2 pozitivne tumore, blokirajući sposobnost rasta i dijeljenja stanica raka. Među najpoznatijim lijekovima je Herceptin (Trastuzumab), koji se koristi za liječenje i ranih i uznapredovalih stadija HER2 pozitivnog raka dojke, a može se kombinirati s kemoterapijom.

Lijekovi za HER2 pozitivne karcinome djeluju tako da blokiraju HER2 receptore, sprečavajući primanje signala za rast. Blokiranjem ovih signala, ciljana terapija može usporiti ili zaustaviti rast HER2 pozitivnog raka dojke.

Rano dijagnosticirani HER2 pozitivni karcinomi dojke, prije nego što se prošire na udaljene organe, imaju veće izglede za potpuno izlječenje.

Istraživanja pokazuju da ponekad HER2 pozitivni karcinomi dojke vremenom mogu postati HER2 negativni, dok se HER2 negativni karcinom dojke može promijeniti u HER2 pozitivan.

U slučaju povratka raka dojke u budućnosti, važno je ponovno provjeriti HER2 status tumora.

FOTO: Anna Tarazevich

Ki-67 kod raka dojke

Ki-67 prognostički je čimbenik i marker agresivnosti kod raka dojke.

To je protein prisutan u jezgri stanica raka, a nalazi se samo u stanicama koje aktivno rastu i dijele se. Viša razina Ki-67 pokazatelj je da stanice raka brže rastu i dijele se u usporedbi s normalnim stanicama.

Ki-67 je vrijedan marker koji razlikuje stanice raka od zdravih stanica. Analizom Ki-67 u patohistološkoj dijagnostici (PHD) može se odrediti postotak stanica koje su u aktivnoj fazi diobe. Visoka razina Ki-67, iznad 20%, povezana je s lošijom prognozom, većim rizikom od metastaziranja i povratka bolesti. Tumori kojima je Ki-67 manji od 20% imaju bolju prognozu.

Iako su tumori s visokim postotkom Ki-67 povezani s većom agresivnošću, pozitivno je da dobro reagiraju na kemoterapiju. Istraživanja pokazuju da kemoterapija učinkovito cilja brzo rastuće stanice, uključujući one s visokim proliferacijskim indeksom Ki-67, što pruža pozitivnu perspektivu u liječenju.