dvije roze loptice koje predstavljaju dojke liječene od raka dojke kojima je određena razina ki-67
FOTO: Cottonbro
RAK DOJKE

Što predstavlja Ki-67 kod raka dojke

Ki-67 prognostički je čimbenik kod raka dojke. Ovaj protein je prisutan u jezgri stanica raka, ograničen na one koje aktivno rastu i dijele se. Povišene razine Ki-67 sugeriraju brži rast i diobu stanica raka. Važno je napomenuti da prognoza i liječenje raka dojke zahtijeva analizu cjelokupnog patohistološkog nalaza i zdravstvenog stanja pacijentice.

By

Mamo

on

14/11/2023

Tumorski marker Ki-67

Tumorski markeri ili biomarkeri pokazatelj su prisutnosti tumora, koriste se za praćenje bolesti ili procjenu učinkovitosti terapije. Postoji mnogo različitih tumorskih markera, pri čemu su neki specifični za određenu vrste raka. U slučaju raka dojke, Ki-67 je jedan od tih markera.

Ekspresija Ki-67 povezana je s proliferacijom i rastom tumorskih stanica te se široko koristi u rutinskim patološkim ispitivanjima kao marker za procjenu brzine rasta.

Ki-67 je protein prisutan u jezgri stanica raka. Ovaj protein se javlja isključivo u stanicama koje aktivno rastu i dijele se te ga nije moguće otkriti kada  su stanice u fazi mirovanja. Visoka razina Ki-67 ukazuje na brzi rast i diobu stanica raka, zbog specifičnog načina na koji ga stanice raka proizvode.

Stanice raka se razlikuju od normalnih, zdravih stanica po tome što ne prestaju rasti i dijeliti se. Ki-67 je stoga važan marker za procjenu brze proliferacije stanica, odnosno brzog povećanja njihovog broja.

Postotak Ki-67 koji proizvodi tumor može pomoći liječnicima u ocjeni rizika rasta i širenja raka.

Određivanje Ki-67

Dijagnoza i procjena stadija raka dojke obavlja se biopsijom. Tijekom biopsije uzima se cilindrični uzorak tkiva tumora koji se zatim šalje u laboratorij na analizu. Onkolog će zatražiti različite testove, a rezultati će biti prikazani u PHD nalazu.

Ovi testovi koriste specifična antitijela koja se vežu za antigen-receptore prisutne na proteinu Ki-67. Što je koncentracija Ki-67 veća, to će stanice pokazivati jaču reakciju prema ovim antitijelima i biti vidljive pod mikroskopom.

Budući da postoji mnogo različitih podtipova raka dojke, prepoznavanje tumorskih markera i specifičnih karakteristika raka pomaže onkologu u odabiru najučinkovitije terapije za liječenje određene vrste raka dojke.

FOTO: Catalin Paterau

Rezultati testiranja Ki-67

Rezultati testiranja Ki-67 pružaju vašem onkologu bolji uvid u karakteristike tumora. Ovaj test može pomoći u procjeni prognoze ili izgleda za oporavak.

Tumori s visokim vrijednostima Ki-67 često imaju lošiju prognozu u usporedbi s tumorima koji imaju niže vrijednosti ovog proteina.

Važno je napomenuti da visoka razina Ki-67 često ukazuje na bolji odgovor na kemoterapiju. Kemoterapija cilja brzo rastuće stanice, uključujući i one zdrave. Stoga, agresivniji tumori obično pokazuju izuzetno povoljan odgovor na kemoterapiju.

Smatra se da razina Ki-67 može pomoći u izbjegavanju nepotrebne kemoterapije, ovisno o specifičnim karakteristikama raka.

Podtipovi raka dojke luminalne skupine

Onkolozi donose odluke o liječenju na temelju različitih karakteristika stanica raka, a postoji nekoliko podtipova raka dojke takozvane luminalne skupine.

Unutar karcinoma dojke koji su pozitivni na hormonske receptore, postoje dva podtipa s različitim prognozama i odgovorima na režim liječenja.

Ki-67 se koristi kao jedan od faktora za klasifikaciju tumora u ove dvije skupine.

Podtipovi luminalne skupine:

- tumori luminalnog tipa A: pozitivni su na estrogenski i progesteronski receptor, HER2-negativni i imaju Ki-67 manji od dvadeset posto;

- tumori luminalnog tipa B: pozitivni su na estrogenski ili progesteronski receptor, HER2-negativni ili pozitivni i imaju Ki-67 veći od dvadeset posto.  

Vaš zdravstveni tim će analizirati PHD nalaz i cjelokupno zdravstveno stanje, kako bi izradili individualizirani plan liječenja.

Postotak Ki-67 kod raka dojke

U rezultatima testa bit će naveden postotak Ki-67, a odnosi se na aktivne proteine prisutne u ukupnom uzorku. Ovaj postotak koristi se kao mjerilo za procjenu koliko se stanica aktivno dijeli.

FOTO: Cottonbro

Izražavanje postotka Ki-67:

- manje od dvadeset posto smatra se niskim,

- dvadeset posto ili više smatra se visokim.

Veći postotak ukazuje na vjerojatnost da je tumor agresivniji i brže se širi.

Ki-67 proliferacijski indeks

Ki-67 proliferacijski indeks predstavlja postotak stanica u uzorku tkiva koje pokazuju prisutnost proteina Ki-67. Ovaj indeks služi kao mjerilo brzine proliferacije stanica, odnosno njihovog rasta i diobe.

- Ki-67 indeks od dva posto ili manje označava da se manje od dvije stanice na svakih sto stanica dijeli.

- Ki-67 indeks između tri i dvadeset posto označava da se između tri i dvadeset stanica na svakih sto stanica dijeli.

- Ki-67 indeks iznad dvadeset posto označava da se više od dvadeset na svakih sto stanica dijeli.

Zaključak

Tumorski markeri pružaju ključne informacije liječnicima o stadiju, rastu i širenju raka. Protein Ki-67 ima prognostičku važnost u procjeni raka dojke.

Ki-67 indeks, neovisan je prognostički faktor za stopu preživljenja i obuhvaća sve stadije bolesti. Postoji jasna povezanost između postotka Ki-67 pozitivnih stanica i stope preživljenja pacijentica.

Tumori s vrijednostima Ki-67 ispod dvadeset posto imaju iznimno povoljnu prognozu, dok se oni s vrijednostima Ki-67 iznad dvadeset posto smatraju proliferacijskim tumorima, što sugerira lošiju prognozu, veću vjerojatnost metastaziranja i povrata bolesti.

Važno je napomenuti da je Ki-67 samo jedan aspekt dijagnostičke slagalice, stoga, donošenje odluka o prognozi i liječenju raka dojke zahtijeva holistički pogled na cjelokupni PHD nalaz i zdravstveno stanje pacijentice.