šalica za kavu u obliku dojki na stolu kao potpora oboljelima od her2 pozitivnog raka dojke
FOTO: Annie Spratt
RAK DOJKE

HER2 pozitivan rak dojke

HER2 pozitivan rak dojke predstavlja izazovnu i specifičnu podskupinu raka s prekomjernom ekspresijom proteina HER2. Ovaj oblik raka često pokazuje agresivnije ponašanje i brži rast u usporedbi s drugim tipovima raka dojke, postavljajući dodatne izazove u procesu liječenja. Uvođenje ciljane terapije anti-HER2 lijekovima predstavlja značajan napredak u personaliziranom pristupu liječenja ove specifične dijagnoze.

By

Mamo

on

26/11/2023

Što znači HER2 pozitivan status kod raka dojke

Geni su ključni za očuvanje zdravlja stanica, jer sadrže receptore za različite proteine nužne za normalno funkcioniranje stanica. Određeni geni i proteini mogu značajno utjecati na ponašanje stanica kod raka dojke.

Gen HER2 (humani epidermalni faktor rasta 2) proizvodi HER2 proteine, receptore na stanicama dojke. U normalnim uvjetima, HER2 receptori imaju ključnu ulogu u kontroliranju rasta i diobe zdravih stanica dojke. Međutim, kod nekih ljudi dolazi do promjena (mutacija) u HER2 genu, što rezultira prekomjernom proizvodnjom HER2 proteina.

Oko dvadeset posto žena ima dijagnozu HER2 pozitivnog raka dojke, što implicira bržu diobu i rast stanica (prekomjerna ekspresija HER2 proteina). HER2 protein potiče brži rast stanica dojke, čineći ih zloćudnima i agresivnijima.

Rak dojke s prekomjernom ekspresijom proteina HER2 dijagnosticira se kao HER2 pozitivan prema patohistološkom nalazu (PHD). HER2 pozitivni karcinomi imaju tendenciju bržeg rasta, s većom vjerojatnošću metastaziranja i povrata bolesti u usporedbi s HER2 negativnim karcinomima dojke.

Testiranje HER2 statusa

Testiranje HER2 statusa obično se izvodi na uzorcima tkiva dobivenim iz biopsije tumora dojke. Različiti testovi koriste se za određivanje HER2 statusa i utvrđivanje je li rak dojke HER2 pozitivan. Opis rezultata u patohistološkom nalazu varira ovisno o specifičnom testu koji je primijenjen.

Dvije najčešće metode koje se koriste za određivanje HER2 statusa:

- Imunohistokemijski test (IHC): kod ove tehnike koristi se posebna kemikalija za bojenje HER2 proteina. Ako je tumor HER2 pozitivan, bit će vidljiva promjena boje u području gdje je prisutan. IHC se prikazuje brojčano, od 0 do 3+, mjereći količinu HER2 proteina na površini stanica u uzorku tkiva raka dojke. Rezultat 0 do 1+ smatra se HER2 negativnim, 2+ je graničan, a 3+ ukazuje na HER2 pozitivan rak dojke. U slučaju graničnih rezultata, obično se provodi FISH test radi utvrđivanja HER2 statusa.

- Fluorescentna in situ hibridizacija (FISH): ova tehnika koristi poseban fluorescentan sastav koji mijenja boju i svijetli kada se veže za HER2 proteine. Iako je FISH najprecizniji, njegova cijena i potrebno vrijeme čine ga manje dostupnim u rutinskoj dijagnostici. Zbog toga IHC obično predstavlja prvi korak kako bi se preliminarno utvrdilo je li rak HER2 pozitivan.

Važno je znati kojom metodom je HER2 test rađen. Samo karcinomi s pozitivnim rezultatima IHC 3+ ili FISH testa, reagiraju na lijekove koji ciljaju na HER2 pozitivne karcinome dojke. Ako je rezultat IHC 2+, potrebno je dodatno testiranje FISH metodom radi utvrđivanja HER2 statusa.

Istraživanja pokazuju da neki karcinomi dojke koji su prvotno bili HER2 pozitivni s vremenom mogu postati HER2 negativni. Također, HER2 negativan rak dojke može s vremenom postati HER2 pozitivan. U slučaju povrata raka dojke, važno je da onkolog zatraži biopsiju i ponovno testiranje HER2 statusa, kako bi se pravilno usmjerio daljnji tijek liječenja.

FOTO: Cottonbro

Točnost HER2 testiranja

Istraživanja pokazuju da pojedini rezultati testiranja HER2 statusa mogu biti netočni, često se događa kada su rezultati granični - ni izrazito HER2 pozitivni ni HER2 negativni.

Osim toga, unutar istog tumora, jedan dio tkiva može pokazivati HER2 pozitivan status, dok drugi može biti HER2 negativan.

Netočan rezultat HER2 testa može dovesti do nepravilne ili nedovoljne liječničke skrbi za žene s dijagnozom raka dojke. Ukoliko su rezultati HER2 testa granični, preporuča se dodatno testiranje radi preciznije dijagnoze.

Djelovanje anti-HER2 terapije

Lijekovi namijenjeni liječenju HER2 pozitivnog raka dojke djeluju tako da se vežu za HER2 receptore na površini stanica raka dojke.

Anti-HER2 lijekovi djeluju blokiranjem HER2 receptora i sprječavanjem primanja signala rasta u slučaju HER2 pozitivnog raka dojke. Ovom blokadom signala rasta, anti-HER2 lijekovi mogu usporiti ili zaustaviti progresiju HER2 pozitivnog raka dojke. Važno je napomenuti da anti-HER2 lijekovi specifično djeluju samo na HER2 pozitivan rak dojke.

Liječenje HER2 pozitivnog raka dojke

U upotrebi su različiti lijekovi koji ciljaju HER2 receptore na površini tumorskih stanica raka. Vaš onkolog će odabrati najprikladniju anti-HER2 terapiju prema vašim individualnim potrebama i karakteristikama.

Trudnice, žene koje planiraju trudnoću ili doje ne bi trebale primati ovu vrstu terapije. Istraživanja ukazuju na to da ciljane terapije nisu sigurne tijekom trudnoće.

FOTO: Laker

Vrste anti-HER2 terapija

Postoje različite vrste anti-HER2 terapija koje se koriste u liječenju HER2 pozitivnog raka dojke.

Monoklonska protutijela

Monoklonska protutijela djeluju slično antitijelima koja prirodno proizvodi naš imunološki sustav. Ovi lijekovi selektivno se vežu za HER2 receptore na površini tumorskih stanica raka. Njihovom primjenom smanjuje se broj signalnih poruka koje obično potiču nekontrolirani rast i diobu stanica.

- Herceptin (Trastuzumab) primjenjuje se u liječenju HER2 pozitivnog raka dojke, kako u ranom stadiju tako i u uznapredovalom, često u kombinaciji s kemoterapijom i ponekad s drugim ciljanim terapijama poput Perjete (Pertuzumab).

- Perjeta (Pertuzumab) se često koristi u kombinaciji s Herceptinom i kemoterapijom za liječenje HER2 pozitivnog metastatskog raka dojke, koji nije prethodno bio tretiran Herceptinom niti kemoterapijom.

Konjugati protutijela

Konjugati protutijela za HER2 pozitivan rak dojke predstavlja terapijski pristup koji spaja monoklonska antitijela, usmjerena prema receptorima HER2, s citotoksičnim spojevima, odnosno lijekovima s ciljem uništavanja stanica. Ovakav pristup omogućava preciznu isporuku terapije direktno HER2 pozitivnim tumorskim stanicama, smanjujući nuspojave na zdrave stanice organizma.

- Enhertu se primjenjuje u liječenju neoperabilnog ili metastatskog HER2 pozitivnog raka dojke kod žena koje su prethodno prošle terapiju anti-HER2 lijekovima za metastatsku bolest.

- Kadcyla se koristi u liječenju žena kojima je dijagnosticiran HER2-pozitivnan metastatski rak dojke, a koje su prethodno bile podvrgnute terapiji Herceptinom i kemoterapijom. Također, primjenjuje se kod žena koje imaju povrat bolesti tijekom ili unutar šest mjeseci od završetka adjuvantne terapije.

Inhibitori tirozin-kinaze

Inhibitor tirozin-kinaze djeluje blokiranjem aktivnosti tirozin-kinaze, ključnog enzima u signalnom putu rasta stanica. Ova vrsta lijeka usmjerena je prema tirozin-kinazi receptora HER2, čineći ga specifičnom ciljanom terapijom za liječenje HER2 pozitivnog raka dojke.

- Neratinib (Nerlynx) se primjenjuje u dugotrajnom liječenju ranog stadija HER2 pozitivnog karcinoma dojke nakon operativnog zahvata i kemoterapije. Također se koristi u kombinaciji s kemoterapijom za liječenje metastatskog HER2 pozitivnog raka dojke. Neratinib se uzima oralno.

- Lapatinib (Tyverb) se primjenjuje u liječenju uznapredovalog ili metastatskog raka dojke koji je HER2 pozitivan, često u kombinaciji s kemoterapijom. Tyverb se uzima oralno.

FOTO: Cottonbro

Nuspojave anti-HER2 terapije

Kao i većina lijekova protiv raka, anti-HER2 lijekovi mogu izazvati nuspojave.

Najčešće nuspojave:

- osip,

- proljev,

- mučnina,

- povraćanje,

- slabost,

- umor,

- glavobolja,

- vrtoglavica,

- tahikardija,

- neuropatija,

- otežano disanje,

- afte i problemi s desnima.

Ozbiljnije nuspojave primjene anti-HER2 terapija u kombinaciji s citostaticima mogu biti srčani problemi, osteoporoza ili problemi s vidom.

Zaključak

HER2 pozitivan rak dojke predstavlja specifičnu podskupinu raka dojke koju karakterizira prekomjerna ekspresija proteina HER2. Ova vrsta raka često pokazuje agresivnije ponašanje, brži rast i povećanu tendenciju širenja u usporedbi s HER2 negativnim oblicima raka dojke. Upotreba ciljane terapije anti-HER2 lijekovima, uključujući Trastuzumab, Lapatinib, Neratinib te konjugate protutijela poput Enhertu i Kadcyle, pruža napredne mogućnosti u liječenju ove vrste raka dojke.

Testiranje HER2 statusa predstavlja važan korak u definiranju pristupa liječenju, omogućavajući personaliziranu terapiju usmjerenu prema specifičnim karakteristikama tumora. Unatoč postignućima u liječenju HER2 pozitivnog raka dojke, naglasak na istraživanju ostaje ključan za poboljšanje učinkovitosti terapije i smanjenje nuspojava. Sustavno praćenje HER2 statusa tijekom liječenja od presudnog je značaja u prilagodbi terapije, s ciljem unaprjeđenja dugoročnih ishoda za pacijentice s ovom dijagnozom.