gola žena drži papir sa printom google pretražnika o raku dojke i sama liječena od luminalnog b raka
FOTO: Cottonbro
RAK DOJKE

Luminalni tip B raka dojke – simptomi, dijagnoza, liječenje

Luminalni tip B raka dojke zauzima otprilike dvadeset posto svih vrsta raka dojke. Ovaj podtip raka dojke dijagnosticira se obično u mlađoj dobi, nego luminalni tip A. Karakteristike su mu da je estrogenski ili progesteronski pozitivan, HER2 pozitivan ili negativan, gradus mu je veći i ima visoke razine proteina Ki-67. Liječi se prema smjernicama za kliničku dijagnostiku i liječenje raka dojke što uključuje operaciju, kemoterapiju, radioterapiju i hormonsku terapiju. Sve ostale informacije o ovom podtipu raka dojke pročitajte u tekstu.

By

Mamo

on

15/1/2023

Karakteristike luminalnog tipa B raka dojke

Luminalni tip B raka dojke pozitivan je na estrogenski receptor i/ili progesteronski receptor, pozitivan je ili negativan na HER2 (receptor humanog epidermalnog faktora rasta 2), visokog je histološkog gradusa i brže je rastući tip raka dojke, što se mjeri visokim razinama proteina Ki-67.

Luminalni tip B raka agresivniji je od luminalnog tipa A i ima nepovoljniju prognozu.

Klasifikacija luminalnog B molekularnog podtipa temelji se na posebnom laboratorijskom ispitivanju tumora.

Koliko se često javlja

Otprilike dvadeset posto karcinoma dojke su luminalnog B podtipa. Ženama s tumorima luminalnog tipa B obično se dijagnosticira u mlađoj dobi, nego onima s luminalnim tipom A raka dojke.

Simptomi luminalnog tipa B raka dojke

Neke pacijentice kojima je dijagnosticiran Luminal tip B raka dojke možda neće imati nikakve simptome i dijagnosticira im se na redovitom pregledu ultrazvukom ili mamografijom.

Simptomi uključuju:

- kvržica u dojci, području pazuha ili oko ključne kosti,

- zadebljanje ili otvrdnuće u dojci,

- promjena veličine ili oblika dojke,

- promjene na bradavici poput ranica, krastica ili uvučena bradavica,

- proziran ili krvav iscjedak iz bradavice,

- promjene na koži uključujući crvenilo ili udubljenja – izgled narančine kore,

- osjetljivost ili bol u dojkama.

FOTO: Anna Shveets

Ako imate bilo kakve simptome ili promjene na dojci, razgovarajte s liječnikom što je prije moguće. Rak dojke lakše je liječiti prije nego što se proširi izvan dojke.

Dijagnoza

Luminalni tip B raka dojke dijagnosticira se na isti način kao i većina drugih karcinoma dojke. To uključuje ultrazvuk, mamografiju ili magnetsku rezonancu. Nakon toga se izvodi core biopsija (uzimanje cilindričnog tkiva dojke širokom iglom) kako bi se utvrdilo koja je podvrsta raka dojke u pitanju.

Uobičajena metoda za određivanje podtipa raka dojke je imunohistokemijsko testiranje tkiva dojke, koje koristi boje i enzime za isticanje određenih molekula u stanicama.

Ova metoda određuje:

- hormonski status, stanice raka koje imaju receptore za estrogen ili progesteron su hormonski pozitivne,

- HER2 status, HER2 testiranje s rezultatom 0 ili 1+ znači da je tumor HER2 negativan, rezultat 3+ znači da je HER2 pozitivan, a rezultat 2+ HER2 status je nejasan,

- Ki-67 razine, ovi proteini pomažu u mjerenju brzine rasta i diobe stanica raka. Visoka vrijednost znači da je rak agresivniji.

Važan prognostički čimbenik, koji se određuje je gradus tumora - koliko stanice tumora nalikuju normalnim stanicama, te brzina njihovog rasta. Gradus jedan (G1) su dobro diferenciran tumori i ima najbolju prognozu, a gradus 3 (G3) su slabo diferencirani tumori s nepovoljnijom prognozom.

Ako je rak dojke metastazirao, biti će potrebne dodatne pretrage kako bi se odredila veličina i mjesto metastatskog raka dojke.

Liječenje luminalnog tipa B raka dojke

Budući da su luminalni B karcinomi pozitivni na hormonske receptore, pacijentice s ranim stadijem raka dojke, koje se podvrgnu operativnom zahvatu dojke, primat će hormonsku terapiju kako bi se zaustavilo hormone da potiču rast stanica raka.

To uključuje lijekove poput Tamoxifena, Anastrozola ili Letrozola koje treba uzimati svakodnevno tijekom najmanje pet godina, nakon što se završe sve druge terapije za liječenje raka dojke. Ove terapije blokiraju vezanje hormonskih receptora ili smanjuju stvaranje estrogena.

FOTO: Cottonbro

Pacijentice se liječe prema smjernicama za kliničku dijagnostiku i liječenje raka dojke što uključuje operativni zahvat, kemoterapiju i radioterapiju. Ukoliko je tumor veći, primjenjuje se neoadjuvantna kemoterapija, nakon čega slijedi operacija i radioterapija.

U slučaju metastatskog raka dojke također se koristi hormonska terapija koja se nastavlja sve dok je liječenje uspješno.

Ako je rak HER2 pozitivan, liječenje će uključivati ciljani lijek za HER2 kao što je Trastuzumab (Herceptin). Najčešće korištena ciljana terapija za HER2 je Trastuzumab, ponekad u kombinaciji s Pertuzumabom. Dokazano je da pomaže u smanjenju rizika od recidiva raka dojke u ranom stadiju raka dojke za gotovo pedeset posto. Ako je rak metastatski, mogu se koristiti druge ciljane terapije kao što su Pertuzumab (Perjeta), T-DM1 (Kadcyla) ili Lapatinib (Tykerb).

Prognoze

Bolesnice s rakom dojke luminalnog tipa B obično imaju dobre stope preživljavanja, ali ne tako visoke kao kod raka dojke luminalnog tipa A. Ovaj podtip agresivniji je i može rasti i širiti se brže od luminalnog tipa A raka dojke.

Međutim, dob, stadij bolesti i vrsta tumora imaju najveći utjecaj na stopu preživljavanja. Žene kojima je dijagnosticiran stadij jedan raka dojke imaju visoku stopu preživljenja, sa svakim stadijem više stopa preživljavanja se smanjuje.