vaze na polici u obliku dojki izrađene kao podrška oboljelima od raka dojke luminalni a rak dojke
FOTO: Greg Rosenke
RAK DOJKE

Luminalni tip A raka dojke – simptomi, dijagnoza, liječenje

Već smo pisali generalno o podtipovima raka dojke, no sada ćemo se fokusirati na luminalni tip A raka dojke, koji je ujedno i najčešći tip. Najranija je to faza raka i ako se otkrije u ovoj fazi velika je vjerojatnost za potpuno izlječenje i mala je mogućnost za recidiv bolesti. Glavna značajka ovog tipa raka dojke je to što je hormonski ovisan, HER2 negativan, a ki67 je manji od dvadeset posto. Sve ovo je njegova prednost i ujedno znači manje invazivno liječenje, u većini slučajeva bez kemoterapije. Sve o njegovim karakteristikama, dijagnozi, simptomima i liječenju pročitajte u tekstu.

By

Mamo

on

10/1/2023

Luminalni tip A raka dojke je hormonski pozitivan, HER2 negativan što znači:

- hormonski rak dojke, ovisan na estrogen ili progesteron (ili oba) hormonske receptore (HR).

- ne izražava proteine receptora humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2).

Glavni podtipovi raka dojke

Rak dojke ima četiri glavne podvrste. Liječnici definiraju rak dojke prema tome radi li se o estrogenskim ili progesteronskim receptorima (HR) ili HER2 proteinima.

Ove činjenice govore o tome koliko je rak agresivan i kako će reagirati na terapije:

- HR+ označava da je prisutan barem jedan hormonski receptor, estrogenski ili progesteronski,

- HR- označava da hormonski receptori nisu prisutni,

- HER2+ ukazuje na prisutnost HER2 proteina, što utječe na brzinu rasta raka,

- HER2- označava da HER2 protein nije prisutan.

Liječnici testiraju stanice raka kako bi odredili njihovu podvrstu.

Četiri su glavna podtipa raka dojke:

- Luminalni tip A, pozitivan na hormonske receptore, HER2 negativan

- Luminalni tip B koji ima najmanje jedan hormonski receptor, HER2 je pozitivan (uglavnom), razina proteina Ki-67 je iznad dvadeset posto,

- trostruko negativan, negativan i na hormonske receptore i na HER2 protein,

- HER2 rak dojke koji nije hormonski ovisan, ali je HER2 pozitivan.

Karakteristike luminalnog tipa A raka dojke

Luminalni tip A, hormonski ovisan i HER2 negativan, najčešći je podtip raka dojke. Za ovaj tip raka karakteristično je da je ki67 ispod dvadeset posto. Tumor koji ima pozitivne estrogenske ili progesteronske receptore nastaje iz ovih vrsta hormona.

FOTO: National cancer institute

Luminalni tip A:

- Sporije se razvija,

- nije toliko agresivan,

- ima bolje prognoze.

Simptomi luminalnog A raka dojke

Simptomi luminalnog A raka dojke su slični simptomima drugih tipova raka dojke.

Uključuju:

- kvržicu ili masu u dojci,

- oteklinu u dojci, ispod ruke ili blizu ključne kosti,

- bol u dojkama ili bradavicama,

- uvlačenje bradavice ili iscjedak,

- zadebljanu, crvenu, perutavu kožu ili udubljena na koži dojke.

Dijagnoza luminalnog A raka dojke

Proces kojim se dijagnosticira bilo koji tip raka dojke, sličan je dijagnosticiranju ovog tipa.

Kada pacijentica ima simptome ili sumnjivu mamografiju, liječnik će obaviti fizički pregled i slikovne pretrage, kao što su ultrazvuk ili magnetska rezonanca. Nakon toga slijedi biopsija, kako bi se uzeo uzorak tkiva za testiranje. Iz tog uzorka patolog može odrediti radi li se o raku i ako jest, odrediti podvrstu raka.

Imunohistokemijski laboratorijski test najčešći je način utvrđivanja podtipa raka dojke. Ovaj test koristi posebne boje za naglašavanje prisutnosti estrogenskih ili progesteronskih receptora i HER2 proteina.

FOTO: Cottonbro

Noviji genetski testovi, poznati kao profiliranje ekspresije gena, također mogu odrediti podtip raka zajedno s drugim ključnim detaljima.

Uključuju:

- hormonsku i HER2 ekspresiju, što ukazuje na podtip raka,

- mogućnosti liječenja za utvrđeni tip raka,

- redoslijed po kojem treba primjenjivati terapije,

- postoji li mogućnost recidiva nakon početnog liječenja.

Liječenje luminalnog tipa A

Mogućnosti liječenja luminalnog tipa A raka dojke ovise o tome koliko je rak uznapredovao kada je otkriven.

Liječenje uključuje operaciju, terapiju zračenjem i ponekad kemoterapiju. Budući da je luminalni tip A raka dojke pozitivan na hormonske receptore, često je u liječenje uključena i hormonska terapija.

Kada se rak dijagnosticira u ranim fazama, velika je vjerojatnost da će se pacijentica podvrgnuti manje invazivnom liječenju.

Prognoza

Nakon dijagnoze luminalnog raka dojke tipa A, većina žena želi saznati više o njegovoj prognozi. Luminalni tip A raka dojke ima petogodišnju stopu preživljenja od oko devedeset i pet posto, što je jako dobar prediktor za uspješno izlječenje i mala je mogućnost od recidiva bolesti.

Kao i uvijek, savjet je čim primijetite bilo kakvu promjenu na dojkama, što prije se javiti svom liječniku i pravovremeno provesti sve pretrage kako bi se utvrdilo je li promjena benigna ili će zahtijevati daljnje pretrage i liječenje.