žena koja rukom u usta stavlja bijelu tabletu kao oblik liječenja raka dojke
FOTO: Danilo Alvesd
RAK DOJKE

Razumijevanje hormonskog statusa kod raka dojke

Hormonski status raka dojke odnosi se na prisutnost hormonskih receptora na površini tumorskih stanica. Važna su dva hormonska receptora koja se prate, estrogenski i progesteronski. Hormonski status ključan je za odabir najbolje opcije liječenja, jer hormonski pozitivni tumori dobro reagiraju na antihormonsku terapiju, dok hormonski negativni tumori zahtijevaju druge terapijske pristupe.

By

Mamo

on

2/6/2022

Hormonski status kod raka dojke

Hormonski status kod raka dojke odnosi se na prisutnost hormonskih receptora. Hormonski receptori su proteini koji se nalaze na površini tumorskih stanica, a sposobni su prepoznati i vezati se uz hormone, poput estrogena i progesterona. Ovi receptori ključni su u regulaciji rasta i diobe tumorskih stanica.

Hormonski status može biti pozitivan ili negativan, ovisno o prisutnosti estrogenskih (ER) i progesteronskih (PR) receptora.

Karakteristika hormonski ovisnog raka dojke je prisutnost estrogenskih i/ili progesteronskih receptora na tumorskim stanicama. Receptori čine tumor osjetljivim na hormone, što potiče njegov rast. Pacijentice s hormonski pozitivnim rakom dojke imaju bolju prognozu, jer postoje ciljane terapije koje blokiraju hormone i usporavaju rast tumora.

Rak dojke koji nije hormonski ovisan, nema estrogenskih i progesteronskih receptora na tumorskim stanicama. Ovi tumori ne ovise o hormonima za svoj rast i zahtijevaju drugačiji pristup liječenju.

Hormonski receptori dokazuju se imunohistokemijskim testom bojenja tkiva uzetim biopsijom sumnjive tvorbe u dojci. Patolog analizira tkivo pod mikroskopom kako bi utvrdio prisutnost hormonskih receptora.

U patohistološkom nalazu (PHD) prisutnost hormonskih receptora izražena je u postocima. Važno je znati da čak i tumori s malim postotkom hormonskih receptora mogu reagirati na antihormonsku terapiju.

Stanice tumora mogu sadržavati jedan, dva ili nijedan od ovih receptora.

Estrogenski pozitivan tumor sadrži estrogenske receptore i označava se kao ER pozitivan (ER+). Progesteronski pozitivan tumor sadrži progesteronske receptore i označava se kao PR pozitivan (PR+).

Ako stanice tumora ne sadrže ni estrogenske ni progesteronske receptore, naziva se hormonski negativan i označava kao HR negativan (HR-).

Otprilike, dva od tri karcinoma dojke su pozitivni na hormonske receptore.

FOTO: Tara Winstead

Liječenje hormonski ovisnog raka dojke

Liječenje hormonski ovisnog raka dojke provodi se antihormonskom (endokrinom) terapijom, koja cilja na estrogenske i progesteronske receptore na tumorskim stanicama.

Ovaj tip tumora dobro reagira na antihormonsku terapiju, koja pomaže usporiti rast tumora, smanjiti mogućnost recidiva i poboljšati prognozu pacijentica sa hormonski ovisnim rakom dojke.

Liječenje se provodi nakon operativnog zahvata i kemoterapije kako bi se smanjio rizik od povrata bolesti. Također, može se koristiti za smanjenje tumora prije operacije, ako je velik i pozitivan na hormonske receptore.

Ako je rak dojke u uznapredovaloj fazi, a pozitivan je na hormonske receptore, daje se antihormonska terapija kako bi se zaustavio daljnji rast tumora.

Antihormonska terapija djeluje na dva načina:

- smanjivanjem ili blokiranjem proizvodnje estrogena,

- blokiranjem učinka estrogena.

Lijekovi koji se koriste za liječenje hormonski ovisnog raka dojke:

- inhibitori aromataze (Femara, Aromasin, Anastrozol)

- selektivni modulatori estrogenskih receptora (Nolvadex)

- regulatori estrogenskih receptora (Fulvestrant)

- LHRH-agonisti (Zoladex, Goserelin)

Ovisno o hormonskom statusu i stadiju bolesti određuje se liječenje karcinoma dojke antihormonskom terapijom.